หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังเขา
  
 

ศพด.อนุบาลห้วยคตบ้านชุมทหาร
  
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2559
 
 
 
ประชาชนในเขตตำบลห้วยคต มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
 
 
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง
 
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง
 
 
 
ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย                  ตั้งอยู่หมู่ที่           3                 บ้านป่าผาก          ในที่ว่าการอำเภอห้วยคต
 
โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
    โรงแรมดรีม                                 ตั้งอยู่หมู่ที่           3                 บ้านป่าผาก         
 
รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
    วัฒนาสิริรีสอร์ท                          ตั้งอยู่หมู่ที่           4                 บ้านกลาง        
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
    ตั้งอยู่หมู่ที่                3                บ้านป่าผาก      
    สถานีบริการน้ำมันบางจาก            ตั้งอยู่หมู่ที่           1                บ้านชุมทหาร
 
ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด) จำนวน 14 แห่ง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10