หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 


นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัด อบต.ห้วยคต


นางสาวธิมาพร หอมบุญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
รักษาการแทนผู้อำนวยกองการศึกษาฯ
 
 


นางนันท์มนัส กอบสาริกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุธาทิพย์ อู่สิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายวรวิทย์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีเกษม อินใจวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสิริพร ครองชัยการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฐิตินันท์ วิชัยโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพัชระ ดีเทียน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายโฆสิต สอนพรม
พนักงานขับรถยนต์


นายวิทูลย์ สารกุมาร
พนักงานขับรถยนต์


นางทองใหม่ ดีเทียน
นักการภารโรง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10