หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังเขา
  
 

ศพด.อนุบาลห้วยคตบ้านชุมทหาร
  
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2559
 
 
 
ถนน คสล. จำนวน 10 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 46 สาย
 
สะพาน คสล./ปูน จำนวน 8 สาย
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย คลอง จำนวน 3 สาย
 
บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 1 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 21 แห่ง
 
บ่อน้ำบาดาล จำนวน 31 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 46 แห่ง
 
สระเก็บน้ำประชาชน จำนวน 600 แห่ง
 
สระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 88 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปุ๋ย หมู่ที่ 4  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ต้นกล้าอาชีพ หมู่ที่ 5  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมขบเคี้ยว หมู่ที่ 5  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโต๊ะจีนบ้านบางกุ้ง หมู่ที่ 6  
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หมู่ที่ 7  
 
กลุ่มวิสาหกิจกองทุนพืชผลเกษตรห้วยคต หมู่ที่ 9  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10