หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตเรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยคต [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตเรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคต [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตเรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
-แผนการจัดหาพัสดุ- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)