หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คุ่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)