หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์สร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือประชาชน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคจ จังหวัดอุทัยธานี [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3