หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   26 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   26 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่   26 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   24 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   24 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   24 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   24 มิ.ย. 2562 19
   1     (2)     3      4      5   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10