หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 


นายอดิเรก ศิลป์ประสม
ประธานสภา อบต.ห้วยคต
 


นายอินทรา ขาวผ่อง
รองประธานสภา อบต.ห้วยคต


นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
เลขานุการสภา อบต.ห้วยคต
 
 


นายประสิทธิ์ชัย กันทัศน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายยืนยงค์ อ่อนทุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมชาย นาคสูตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมศักดิ์ เรียนไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมชาย แห้วเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายจรัญ กล่ำเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายทิฆัมพร รัศมีเทวินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายชมพนธ์ ปวงคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสุมิต ดีเทียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอรุณ กวาสมบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายอานนท์ อินวกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายบุญรอด แตะอินรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10