หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยคต ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
คำว่า "ห้วยคต" นั้น เป็นชื่อลำห้วยหนึ่งของอำเภอ มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาไอ้เข้ ท้องที่ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ ไหลผ่านตำบลห้วยคต วังหิน วังมะค่า วังพง ลงบรรจบลำห้วยขุนแก้วที่บ้านวังน้ำขาว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กล่าวกันว่าแต่เดิมการไปติดต่อค้าขาย และติดต่อราชการที่อำเภอบ้านไร่ ใช้การเดินทางตามลำห้วยแห่งนี้ลงไป ก็จะข้ามความคดเดี้ยว ของลำห้วยถึง 54 คด ซึ่งถือว่ายาวมาก
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เดิมเป็นสภาตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า “อบต.” มีอำนาจหน้าที่
  ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ตามกำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ตั้งอยู่เลขที่ 109
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีป่าและภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก และเป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออก และมีระยะห่างจากอำเภอห้วยคต ประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ตำบลทั้งหมดประมาณ 124.05 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 50,580 ไร่
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังหิน อ.บ้านไร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่
 
ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

ต.ห้วยแห้ง
อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี
8
4
6
3
9
7
5
1
10
2
ต.สุขฤทัย
อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี
ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,202 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 3,074 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56
  หญิง  จำนวน 3,128 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,348 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 50 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านชุมทหาร 666 661 1,327 515
2 บ้านหินโหง่น 276 275 551 202
3 บ้านป่าผาก 431 399 830 474
4 บ้านกลาง 141 126 267 116
5 บ้านหลังเขา 301 333 634 292
6 บ้านบางกุ้ง 264 263 527 177
7 บ้านหนองจอก 272 277 549 181
8 บ้านล่องบง 191 199 390 119
9 บ้านหนองพรมหน่อ 238 275 513 145
10 บ้านบ่อทราย 180 186 366 126
  ทะเบียนกลาง 114 134 248 1
  รวม 3,074 3,128 6,202 2,348
 
ยินดีรับใช้ประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
อบต.ห้วยคต
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ : 056-510-991 โทรสาร : 056-510-992
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
จำนวนผู้เข้าชม 15,175,597 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10